Revision

Guide til revision Hvad er revision? Med en revision, får du en revisors erklæring om indholdet af regnskabet er retvisende, dvs. om tallene i regnskabet stemmer overens med virkeligheden. Virksomhedsstørrelser Virksomheder er i dag inddelt i regnskabklasserne A, B, C...

Nøgletal

Introduktion til nøgletal og regnskab Hvad er nøgletal? Nøgletal bruges til at analysere virksomhedens økonomi og er især anvendelig til sammenligning med andre virksomheder i samme branche. Ud af nøgletallene kan regnskabslæseren hurtigt danne sig et overblik over...

Likvide beholdninger

Guide til likviditetsgrad og likvide beholdninger Hvad er likvide beholdninger? Likvide beholdninger er penge i virksomheden som f.eks. bankindestående og kontante beholdninger. Når en virksomhed skal kreditvurderes, er en stor likvid beholdning positivt for...

Skattefradrag for donationer til velgørenhed

Regler for skattefradrag ved donationer for virksomheder Skattefradrag for donationer til velgørenhed TV2s årligt tilbagevendende indsamlingsshow Knæk Cancer, støttes hvert år af rigtig mange virksomheder. Hvis din virksomhed støttede indsamlingen, kan donationen...

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver Hvad er anlægsaktiver? Anlægsaktiver er de investeringer, der er nødvendige for at kunne drive en virksomhed. Der er altså tale om alle de anskaffelser, du har i forbindelse med driften af din virksomhed. Anlægsaktiver er anskaffelser, som har en...