Aktiver og passiver i regnskab

Hvad er aktiver og passiver?

En balance viser en opgørelse over virksomhedens økonomiske situation. En balanceopgørelse indeholder altid passiver og aktiver. Passiver og aktiver skaber på den måde et overblik over, hvilke værdier virksomheden har fremskaffet, samt hvordan virksomheden har finansieret disse.

I denne artikel får du en beskrivelse af, hvad aktiver og passiver i et regnskab indeholder.

Skal vi se at komme i gang?

Virksomhedens aktiver

Aktiver er kort fortalt værdierne i virksomheden. Det kan eksempelvis være ejendomme, biler, indestående i pengeinstitut, kassebeholdning, tilgodehavender fra salg, varelager osv.

Aktiver kan opdeles i to kategorier;

 • Anlægsaktiver er et aktiv med langsigtet værdi for virksomheden
 • Omsætningsaktiver er et aktiv, som forventes at være realiseret, videresolgt eller forbrugt inden for ét år.

Husk altid:

I et regnskab bør aktiverne være grupperet (som vist herunder).

Immaterielle anlægsaktiver

 • Goodwill
 • Patenter
 • Udviklingsomkostninger

Materielle anlægsaktiver

 • Ejendomme
 • Driftsmidler – eksempelvis kopimaske og biler
 • Inventar

Finansielle anlægsaktiver

 • Værdipapirer
 • Obligationer
 • Kapitalandele

Omsætningsaktiver

 • Varelager
 • Tilgodehavender fra salg
 • Likvide beholdninger

Aktiver i alt (Sum af aktiver)

 Virksomhedens aktiver

Mangler du et regnskabsprogram?

Prøv WebFinance gratis i 14 dage og oplev, hvor enkelt og nemt håndteringen af aktiver og passiver kan være.

Bestil din gratis demo i dag og kom i gang på 5 min.

Virksomhedens passiver

Passiver er gældsposterne i virksomheden. Herunder hører eksempelvis egenkapital, leverandører, kreditorer, kortfristet gæld, langfristet gæld osv.

Og det skal vi se nærmere på nu.

Passiver kan opdeles i tre kategorier:

 • Egenkapital, hvilket er virksomhedens værdi.
 • Hensatte forpligtelser, hvilket er et beløb, der bliver sat ind i regnskabet til en fremtidig forpligtelse eller omkostning. Det kan eksempelvis være virksomhedens tab, pension, fratrædelsesomkostninger, omstruktureringsforpligtelser osv.
 • Gældsforpligtelser, hvilket er gæld/penge, som virksomheden skylder væk. Gældsforpligtelser kan deles op i to varianter;
  • Langfristet gæld forfalder over en periode på mere end 1 år. Det kan eksempelvis være banklån, realkreditlån, pantebreve osv.
  • Kortfristet gæld forfalder inden for en periode på 1 år. Det kan eksempelvis være leverandørgæld, moms, skat osv.

Overse ikke:

Passiverne i et regnskab bør altid være grupperet (som vist herunder).

Virksomhedens passiver

Egenkapital

 • Primo (værdi ved årets start)
 • Virksomhedens resultat
 • Eventuelle private hævninger og indskud
 • Ultimo (værdi ved årets slutning)

Gæld (deles op efterfølgende i lang og kortfristet gæld)

 • Langfristet gæld
 • Prioritetsgæld

Kortfristet gæld

 • Afdrag på gæld, som forfalden inden for 1 år
 • Kassekredit
 • Varekreditorer
 • Skyldig moms

Passiver i alt (Sum af egenkapital + gæld)

Her kommer det bedste:

Hvis du bruger WebFinance, posteres resultat automatisk i egenkapitalen (periodens resultat), således at aktiver og passiver altid stemmer.

Vil du også opleve en nemmere bogføring?

Kom igang med en nemmere bogføring fra kun 89 kr/mdr og oplev, hvor let din daglige bogføring kan være. Vi sikrer, at du kommer godt i gang med at anvende WebFinance. Skulle du få behov for hjælp, er vores support naturligvis klar til at hjælpe dig videre.