Aktiver og passiver i regnskab

Aktiver og passiver

I denne artikel får du en beskrivelse af hvad aktiver og passiver i et regnskab indeholder.

Aktiver

Aktiver er kort fortalt værdierne i virksomheden, som f.eks. ejendomme, biler, indestående i pengeinstitut, kassebeholdning, tilgodehavender fra salg, varelager osv.

Aktiver kan opdeles i 2 varianter, nemlig anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Du kan læse meget mere om anlægsaktiver i vores blogindlæg om anlægsaktiver her.

I et regnskab/kontoplan bør aktiverne være grupperet, som vist herunder.

Immaterielle anlægsaktiver
– Goodwill
– Patenter
– Udviklingsomkostninger
– O.s.v.

Materielle anlægsaktiver
– Ejendomme
– Driftsmidler fx kopimaske, biler o.s.v.
– Inventar
– O.s.v.

Finansielle anlægsaktiver
– Værdipapirer
– Obligationer
– Kapitalandele
– O.s.v.

Omsætningsaktiver
– Varelager
– Tilgodehavender fra salg
– Likvide beholdninger
– O.s.v.

Aktiver i alt

Aktiver i regnskab

Mangler du et regnskabsprogram?

Prøv WebFinance gratis i 14 dage, og oplev hvor enkelt og nemt håndteringen af aktiver og passiver kan være. Bestil din gratis demo idag og kom igang på 5 min.

PRØV WEBFINANCE GRATIS
Passiver i regnskab

Passiver i regnskab

Passiver er, modsat aktiver, gældsposterne i virksomheden, som f.eks. egenkapital, leverandører, kreditorer, kortfristet gæld, langfristet gæld osv.

Passiver kan opdeles i 3 kategorier:

  1. Egenkapital, som er virksomhedens værdi.
  2. Hensatte forpligtelser, som er et beløb man sætter ind i regnskabet til en fremtidig forpligtelse eller omkostning, som f.eks. virksomhedens tab, pension, fratrædelsesomkostninger, omstruktureringsforpligtelser osv.
  3. Gældsforpligtelser, der er gæld/penge vi skylder væk, herunder:
    • Langfristet gæld, som er gæld der forfalder over en periode på mere end 1 år. Det kan f.eks. være banklån, realkreditlån, pantebreve osv.
    • Kortfristet gæld, der er gæld som forfalder indenfor en periode på 1 år. Det kan f.eks. være leverandørgæld, moms, skat osv.

I et regnskab/kontoplan vil passiverne være grupperet, som vist herunder.

Egenkapital
– Primo (værdi ved årets start)
– Virksomhedens resultat
– Evt. private hævninger og indskud
– Ultimo (værdi ved årets slutning)

Gæld (deles op efterfølgende i lang og kortfristet gæld)
– Langfristet gæld
– Prioritetsgæld

Kortfristet gæld
– Afdrag på langfristet gæld som forfalden indenfor 1 år
– Kassekredit
– Varerkreditorer
– Skyldig moms
– O.s.v.

Passiver i alt (Sum af egenkapital + gæld)

Hvis du bruger WebFinance, posteres resultat automatisk i egenkapitalen (periodens resultat) således at aktiver og passiver altid stemmer.

Vil du også opleve en nemmere bogføring?

Prøv WebFinance gratis og oplev hvor let din daglige bogføring kan være. Vi sikrer at du kommer godt i gang med at anvende WebFinance. Skulle du få behov for hjælp så er vores support naturligvis klar til at tage i mod dig

Bestil gratis demo
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Har du spørgsmål til WebFinance, så udfyld formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Hvilket årstal har vi?

X
Hvad kan vi hjælpe med?