Anlægsaktiver

Hvad er en anlægsaktiver?

Anlægsaktiver er en nødvendig investering for af kunne drive virksomheden. Anlægsaktiverne opdeles i materielle, immaterielle og finansielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er investering i f.eks. IT-udstyr, ejendomme, biler, indretning, som er en nødvendighed for at kunne drive virksomheden. Et materielt anlægsaktiv fremgår i virksomhedens regnskab, som en værdi.
Aktivet afskrives over en periode, som passer til den forventede levetid for aktivet. F.eks. har en bil en længere forventet levetid end en computer, så derfor vil afskrivningsperioden her også være længere.
Et materielt aktiv afskrives, for at det giver et retvisende billede at virksomhedens værdi.

Der kan afskrives som en driftsøkonomisk afskrivning eller en skattemæssig afskrivning. Se eksempler herunder.

Driftsøkonomisk afskrivning

Driftøkonomisk afskrivning, anvendes til at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation og benyttes ved f.eks. kreditgivning i banken, eller til andre med økonomisk interesse i virksomheden.

En driftsøkonomisk afskrivning er, hvor aktivet nedskrives over den forventede brugstid. Det kan f.eks. være en investering i IT-udstyr på kr. 100.000, som forventes at have en levetid på 36 måneder og herefter vil kunne sælges til kr. 10.000.

Så kommer regnestykket til således ud:

Anskaffelsespris 100.000
Scrapværdi -10.000
Afskrivningsgrundlag 90.000

Driftsøkonomisk afskrivning, afskrives med lige store dele over brugstiden. Det betyder at over en 3-årig periode deles afskrivningsgrundlaget med 36 måneder. Det giver en afskrivning på 2500 kr pr. måned. Du kan se regnestykket herunder.

Afskrivningen pr. år (90.000/3) 30.000
Pr. måned (90.000/36) 2.500

På den måde belastes regnskabet lineært, med afskrivningsgrundlaget fordelt over den forventede brugstid.

Anlægsaktiver og afskrivning i et driftsøkonomisk regnskab
Skattemæssig afskrivning og anlægsaktiver

 

Arbejd nemt med anlægsaktiver i WebFinance

Prøv WebFinance gratis i 14 dage og oplev hvor let din daglige bogføring kan være. Kom igang på 5 min.

PRØV WEBFINANCE GRATIS

Skattemæssig afskrivning

Skattemæssig afskrivning anvendes til at opgøre den skattepligtige indkomst i virksomheden.

En skattemæssige afskrivning opgøres efter saldometoden. Det vil sige at man tager 25% af saldoen pr år. Du kan se regnestykket herunder.
Vi tager et eksempel:

År 1
Anskaffelsespris 100.000
Afskrivning 25% af restsaldo -25.000
Nysaldo overført til år 2 75.000

 

År 2
Anskaffelsespris 100.000
Afskrivning 25% af restsaldo 18.750
Nysaldo overført til år 3 56.250

 

År 2
Anskaffelsespris 56.250
Afskrivning 25% af restsaldo 14.062,50
Nysaldo overført til år 4 42.187,50

osv.

Immaterielle anlægsaktiver

Modsat de materielle anlægsaktiver, finder der også de immaterielle anlægsaktiver. Det kan f.eks. være patenter, goodwill, varemærker, osv. Som udgangspunkt er der en lang afskrivningsperiode på immaterielle aktiver.

Et aktiv klassificeres som et immaterielt anlægsaktiv, hvis aktivet enten er:

  • Uden en fysisk substans
  • Anskaffet til vedvarende eje eller brug
  • Kan identificeres separat
  • Tilfører virksomheden væsentlig værdi i form af højere produktivitet eller en bedre opgavevaretagelse

I vores regnskabsprogram WebFinance, er der i vores standardkontoplan, taget hensyn til disse grupperinger.
Programmet byder på en rigtig smart facilitet. Til- og afgange posteres automatisk på primokontoen ved nyt regnskabsår.

Finansielle anlægsaktiver

Et finansielt anlægsaktiv er pengemæssige aktiver. Det kan f.eks. være forskellige typer af værdipapirer, lånetyper til dattervirksomheder, samt kapitalandele. Et finansielt anlægsaktiv har løber som regel minimum et år.

Da et finansielt anlægsaktiv ikke nødvendigvis falder over tid, behandles det ikke efter det normal afskrivningsregler.

Småanskaffelser

Småanskaffelser må trækkes fra med det samme og skal derfor ikke afskrives. Dette kaldes også straksafskrivning. Betingelsen for småanskaffelser er, at anskaffelsesprisen ikke overstiger (2017) 13.200kr.

Vil du også opleve en nemmere bogføring?

Prøv WebFinance gratis og oplev hvor let din daglige bogføring kan være. Vi sikrer at du kommer godt i gang med at anvende WebFinance. Skulle du få behov for hjælp så er vores support naturligvis klar til at tage i mod dig

Bestil gratis demo
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Har du spørgsmål til WebFinance, så udfyld formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Hvilket årstal har vi?

X
Hvad kan vi hjælpe med?