Anlægsaktiver

Hvad er anlægsaktiver?

Anlægsaktiver er de investeringer, der er nødvendige for at kunne drive en virksomhed. Der er altså tale om alle de anskaffelser, du har i forbindelse med driften af din virksomhed. Anlægsaktiver er anskaffelser, som har en langsigtet værdi.
Anlægsaktiver kan deles op i 3 kategorier;

 

  • Materielle anlægsaktiver
  • Immaterielle anlægsaktiver
  • Finansielle anlægsaktiver

 
Og dem skal vi se nærmere på nu!

Hvad er materielle anlægsaktiver?

Materielle anlægsaktiver er de investeringer, som er nødvendige for, at du kan drive din virksomhed. Det kan eksempelvis være investeringer i IT-udstyr, ejendomme, biler og indretning.

Et materielt anlægsaktiv fremgår i virksomhedens regnskab som en værdi. Aktivet afskrives over en periode, som passer til den forventede levetid for aktivet.

For eksempel;

har biler en længere forventet levetid end computere, og derfor vil afskrivningsperioden for biler også være længere end for computere.

Husk altid:

Virksomheder skal afskrive materielle anlægsaktiver for at skabe et mere retvisende billede af virksomhedens værdi.

Materielle anlægsaktiver kan afskrives på to forskellige måder:

  • Driftsøkonomisk afskrivning
  • Skattemæssig afskrivning

Nu skal du høre:

Driftsøkonomisk afskrivning

Anlægsaktiver og afskrivning i et driftsøkonomisk regnskab
Driftsøkonomisk afskrivning anvendes for at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Denne afskrivningsmetode benyttes eksempelvis ved kreditgivning i banken, eller til andre med økonomisk interesse i virksomheden.

Ved en driftsøkonomisk afskrivning nedskrives aktivet over den forventede brugstid.

Lad os give et eksempel:

En investering i IT-udstyr på kr. 100.000 forventes at have en levetid på 36 måneder, og det vil herefter kunne sælges til kr. 10.000.

Regnestykket kommer til at se således ud:

Anskaffelsespris 100.000
Scrapværdi -10.000
Afskrivningsgrundlag 90.000

Men det stopper ikke her.

Med en driftsøkonomisk afskrivningsmetode afskrives investeringen med lige store dele over hele brugstiden. Det betyder, at hvis du eksempelvis har en 3-årig brugsperiode, så vil afskrivningsgrundlaget blive delt op mellem de 36 måneder. Det giver dig en fast afskrivning på 2500 kr. pr. måned.

Du kan se regnestykket her:

Afskrivningen pr. år (90.000/3) 30.000
Pr. måned (90.000/36) 2.500

En driftsøkonomisk afskrivning sikrer altså, at regnskabet belastes lineært med afskrivningsgrundlaget ligeligt fordelt på hele den forventede brugstid.

Arbejd nemt med anlægsaktiver i WebFinance.

Prøv WebFinance gratis i 14 dage og oplev hvor let din daglige bogføring kan være. Kom i gang på 5 min.

Skattemæssig afskrivning

Skattemæssig afskrivning anvendes til at opgøre den skattepligtige indkomst i en virksomhed.

En skattemæssige afskrivning opgøres efter saldometoden. Det vil sige, at man tager 25% af saldoen pr. år.Hvis vi tager udgangspunkt i eksemplet med IT-udstyr fra tidligere, vil regnskabet komme til at se ud som her:

Skattemæssig afskrivning og anlægsaktiver

 

År 1  
Anskaffelsespris 100.000
Afskrivning 25% af restsaldo -25.000
Nysaldo overført til år 2 75.000
År 2  
Anskaffelsespris 75.000
Afskrivning 25% af restsaldo 18.750
Nysaldo overført til år 3 56.250
År 2  
Anskaffelsespris 56.250
Afskrivning 25% af restsaldo 14.062,50
Nysaldo overført til år 4 42.187,50

Og så videre…

Hvad er immaterielle anlægsaktiver

Modsat materielle anlægsaktiver finder du også immaterielle anlægsaktiver. Her er der altså tale om alle de immaterielle investeringer, du foretager i forhold til din virksomhed.

Immaterielle anlægsaktiver kan eksempelvis være patenter, goodwill og varemærker.

Som udgangspunkt er der en lang afskrivningsperiode på immaterielle aktiver.

Husk altid:

Et aktiv klassificeres som et immaterielt anlægsaktiv, hvis aktivet enten er:

  • Uden en fysisk substans
  • Anskaffet til vedvarende eje eller brug
  • Kan identificeres separat
  • Tilfører virksomheden væsentlig værdi i form af højere produktivitet eller en bedre opgavevaretagelse

Og her kommer det bedste:

I vores regnskabsprogram WebFinance er der i standardkontoplanen taget hensyn til disse grupperinger. Programmet byder altså på en rigtig smart facilitet, hvor til- og afgange posteres automatisk på primo-kontoen ved nyt regnskabsår.

Vent – der er mere.

 

Hvad er finansielle anlægsaktiver

 

Finansielle anlægsaktiver er pengemæssige aktiver. Det kan for eksempel være forskellige typer af værdipapirer, lånetyper til dattervirksomheder og kapitalandele. 

Et finansielt anlægsaktiv løber som regel minimum et år.

Et finansielt anlægsaktiv falder ikke nødvendigvis over tid. Derfor behandles det heller ikke efter de normale afskrivningsregler.

Småanskaffelser

Udover anlægsaktiver er der småanskaffelser. Betingelsen for småanskaffelser er, at anskaffelsesprisen ikke overstiger beløbsgrænsen (13.500,00 kr. plus moms i 2018).

Småanskaffelser kaldes også straksafskrivninger, da denne type anskaffelser må trækkes fra med det samme. De skal derfor ikke afskrives

Vil du også opleve en nemmere bogføring?

Kom igang med en nemmere bogføring fra kun 89 kr./mdr. Vi sikrer, at du kommer godt i gang med at anvende WebFinance.