Bogføringsloven

Hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven beskriver de generelle krav til bogføring og danner retningslinjer for virksomheders bogføring. Bogføringsloven indbefatter blandt andet, hvordan du skal opbevare og registrere dine posteringer.

Vidste du for eksempel;

at du som selvstændig erhvervsdrivende skal opbevare alt dit regnskabsmateriale i fem år? Dette gælder blandt andet købs- og salgsbilag, kontoudtog osv.

Du kan læse yderligere omkring loven i bekendtgørelse af bogføringslov hos retsinformation her.

Nu tænker du sikkert, men hvem gør bogføringsloven sig gældende for?

Og det ser vi nærmere på nu:

Bogføringsloven omfatter alle dansketablerede virksomheder

Ifølge §1 i bogføringsloven gør loven sig gældende for alle erhvervsdrivende virksomheder, organisationer og sammenslutninger etableret i Danmark, uanset art, ejerforhold og erhvervsaktivitet. Mere specifikt gør loven sig gældende for:

  • Alle dansk etablerede erhvervsdrivende virksomheder.
  • Alle erhvervsaktiviteter udøvet i Danmark.
  • Alle virksomheder, der er enten fuldt eller begrænset skattepligtige i Danmark.
  • Alle virksomheder, der er forpligtet til at afgive regnskabsoplysninger, i forbindelse med modtagelse af tilskud fra den danske stat eller EU.

Vent – der er mere!

Den gode bogføringsskik

Din bogføring skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med det, man kalder god bogføringskik.

Husk altid at:

Din bogføring skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges eller bortskaffes. Det er også vigtigt, at materialet bliver opbevaret på betryggende vis, så det sikres mod fejl og misbrug.

Overse ikke..

At den bogføringsansvarlige skal opbevare regnskabsmaterialet i fem år, fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører.

Bogføringsloven og god bogføringsskik

Registreringerne i din bogføring skal så vidt muligt registreres i den rækkefølge, som transaktionerne er udført i. Og dit økonomisystem skal også kunne lave et transaktionsbord.

Men hvad betyder det egentlig?

Det kunne f.eks. være, at du søger bilag nr. 10. Her skal regnskabsprogrammet kunne vise dig, hvilken konto bilaget er blevet posteret på.

Vil du sikre god bogføringsskik?

Du kan prøve WebFinance helt gratis i 14 dage. Oplev hvor enkel og nem din daglige bogføring kan være. Bestil din demo i dag og kom i gang på 5 min.

Bogføringsloven

Bogføringsbilag

Noget af det vigtigste i din bogføring er, at alle registreringer skal kunne dokumenteres ved bilag. Om du har en fysisk mappe eller evt. anvender elektronisk opbevaring af bilag i WebFinance, er ligegyldigt, bare materialet kan udskrives.

Find minimumskravene til dette i bogføringsloven.

Har du valutatransaktioner i dit regnskab?

Dit regnskabssystem skal i så fald kunne registrere kursen. I WebFinance opdateres kursen automatisk hver dag fra Nationalbanken. På den måde er du sikker på, at du altid anvender den rigtige kurs på datoen for transaktionen.

Husk altid at:

Regnskabet som hovedregel skal opbevares i Danmark. Der er dog mulighed for at opbevare det i norden, hvis myndighederne kan få adgang til systemet og materialet. Det vil være klogt at rådføre sig med en revisor eller skat.dk i et sådan tilfælde.

 

Her er hemmeligheden til en nemmere bogføring:

WebFinance er et bogføringsprogram, skabt til dig, der ønsker en simpel, sikker og snild bogføring i dagligdagen. Du kan hurtigt og nemt komme i gang med WebFinance for kun 79 kr/mdr.