Driftstatus

Skulle systemet mod forventning være ude af drift vil driftinformation kunne ses nedenfor.

Det er ingen driftsforstyrrelser