Hjælp til indhold i faktura og samlefaktura

Hvad skal en faktura indeholde?

En korrekt udstedt faktura skal indeholde følgende:

  • Fakturadato
  • Fakturanummer (fortløbende nummer) som identificerer fakturaen
  • Sælgers momsnummer (cvr-nr.)
  • Sælgers navn og adresse
  • Købers navn og adresse
  • mængden og arten af de leverede varer
  • Pris ex moms.
  • Momssats
  • Momsbeløb

Sælgers momsnummer (cvr-nr.) vises som:
“CVR-nr. DK 12345678”

Faktura- og leveringsdato
Leveringsdatoen skal anføres, hvis fakturadato afviger væsentligt fra leveringsdatoen. Fakturadato er grundlag for, hvornår fakturaen medregnes i sælger og købers regnskab.

Moms
Momsbeløbet og satsen skal altid være angivet på fakturaen.

Samlefaktura

Jævnfør momsbekendtgørelsen §58 – stk. 6 er det tilladt at udskrive en samlefaktura. Datomæssigt kan en samlefaktura højst omfatte leverancer inden for en kalendermåned.
Underbilag (følgeseddel osv.) opbevares sammen med samlefakturaen.
Kravene til fakturaen er de samme som til en almindelig faktura.

En faktura udstedt i WebFinance indeholder alle disse oplysninger som standard. I WebFinance findes der en fakturadesigner, hvor du selv kan tilføje flere felter hvis du ønsker yderligere oplysninger på fakturaen.

Se evt. momsbekendtgørelsens §61 – stk. 3 og SKAT’s vejledning omkring fakturaens indhold

Hvad skal en faktura indeholde - Find svaret nemt her

Vil du også opleve en nemmere fakturering?

Prøv WebFinance gratis og oplev hvor let dit daglige arbejde med fakturering kan blive. Vi sikrer at du kommer godt i gang med at anvende WebFinance på få minutter. Skulle du få behov for hjælp så er vores support naturligvis klar til at tage i mod dig