Guide til likviditetsgrad og likvide beholdninger

Hvad er likvide beholdninger?

Likvide beholdninger er penge i virksomheden som f.eks. bankindestående og kontante beholdninger.

Når en virksomhed skal kreditvurderes, er en stor likvid beholdning positivt for virksomheden, da denne beholdning er udtryk for virksomhedens betalingsevne af kortfristet gæld.

Læs videre i det nedenstående, hvor vi giver dig en enkel introduktion til begreberne likviditetsgrad og likviditetsbudget.

Eksempel på likviditetsgrad

De likvide midler danner også grundlag for nøgletallet ’likviditetsgrad’. Dette nøgletal udtrykker virksomhedens betalingsevne og udregnes således:

Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100 / kortfristet gæld

Nøgletallet fortæller regnskabslæseren, hvor meget omsætningsaktiverne udgør i procent, af den kortfristede gæld (virksomhedens betalingsevne). En høj likviditetsgrad er næsten altid tegn på en sund virksomhed.

Du kan finde yderligere information og viden om nøgletal her.

 

Likviditetsgrad

Brug for nyt regnskabsprogram?

Prøv WebFinance gratis i 14 dage. Du er igang på kun 5 min.

Likviditetsbudget

Formål med et likviditetsbudget

Et likviditetsbudget har grundlæggende til formål, at give dig et overblik over virksomhedens likviditet i forhold til kommende betalinger.

Er virksomhedens likviditet ikke tilstrækkelig, er det enten nødvendigt at få tilført midler (f.eks. kassekredit), øge indtjeningen eller nedbringe udgifter.

Mange virksomheder udarbejder et likviditetsbudget, fordi der netop ikke er et helt fast mønster for, hvorledes indtjening og udgifter optræder i virksomheden. Dermed medvirker likviditetsbudgettet til, at man kan undgå perioder igennem måneden, hvor der er en manglende likviditet.

likviditetsbudgettet indeholder ikke regnskabsmæssige poster som fx afskrivninger.

 

Opleve et nemt og brugervenligt regnskabsprogram?

WebFinance regnskabsprogram, er skabt til dig, der ønsker et simpelt og enkelt regnskabsprogram. Kom hurtigt igang for kun 79 kr./mdr. Skulle du få behov for hjælp, så er vores support naturligvis med i prisen.