Guide til lønsumsafgift

Hvad er lønsumsafgift?

Lønsumsafgift er en afgift for virksomheder, der sælger momsfrie ydelser.

Og det skal vi se nærmere på nu!

 

 • Virksomheder med momsfrie ydelser skal betale lønsumsafgift for indkomståret, hvis deres afgiftsgrundlag overstiger 80.000 kr.
 • Hvis afgiftsgrundlaget ikke overstiger 80.000 kr. for indkomståret, skal virksomheden hverken registreres for eller betale lønsumsafgift.

 

Afgiftsgrundaget er det beløb, der skal betales lønsumsafgift af. Se hvordan du beregner afgiftsgrundlaget på SKAT.dk

Brug for nyt regnskabsprogram?

Bestil Webfinance regnskabsprogram i dag. Du er igang på 5 min.

Husk altid at:

Lønsumsafgiften kan trækkes fra i skatteregnskabet som en driftsomkostning.

Hvem skal registreres for lønsumsafgift

Virksomheder, der sælger momsfrie ydelser, skal som udgangspunkt registres for lønsumsafgift.

Det gør sig for eksempel gældende for:

 • Læger
 • Tandlæger
 • Fysioterapeuter
 • Pengeinstitut
 • Forsikringsvirksomhed
 • Undervisning
 • Fagforeninger
 • Personbefordring
Lønsumsafgift - Find eksempel på beregning af lønsumsafgift her

Vær opmærksom på;

At virksomheder ikke skal registreres for lønsumsafgift, hvis de udelukkende sælger ydelser, der vedrører for eksempel:

 • Social forsorg og bistand
 • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og amatør idræt
 • Museumsvirksomheder
 • Genbrugsbutikker
 • Almenvelgørende
 • Formidling
 • Religiøse samfund

Du kan se den fulde liste af virksomheder, der skal og ikke skal registreres for lønsumsafgiften på SKAT.dk.

Har du både momsfrie- og momspligtige aktiviteter, bør du rådføre dig med SKAT.dk.

Nu tænker du sikkert; hvordan beregnes lønsumsafgiften?
Jo, nu skal du høre!

Beregning af lønsumsafgift

Lønsumsafgiften beregnes af lønsummen (løn*) + et eventuelt overskud i virksomheden.

De forskellige typer af virksomheder har hver deres beregningsprocent, og de kan inddeles i følgende hovedgrupper:

Organisationer, fonde, foreninger og loger.
Virksomheder med momsfri spilleaktiviteter.
Offentlige virksomheder, der ikke opgør et skattemæssigt overskud.
6,37 %
Virksomheder hovedaktiviteter inden for det finansielle. 14,1 %
Importer eller udgiver aviser. 3,54 %
Øvrige virksomheder som ikke er omfattet af ovennævnte. 4,12 %

Sådan kommer du i gang:

SKATS hjemmeside kan du læse meget detaljeret om, hvorledes du beregner den pågældende lønsumsafgift. Reglerne er ikke helt enkelte, og det anbefales at tage en revisor med på råd.

Mangler du et nemt og enkelt regnskabsprogram ?

Prøv WebFinance og oplev et af markedets mest enkle regnskabsprogrammer, der opfylder alle dine behov.

Vi sikrer, at du kommer godt i gang med at anvende WebFinance på få minutter.