Simpel guide til momsafregning

Hvad er momsafregning?

Moms er en afgift, som pålægges salget af varer og tjenesteydelser i din virksomhed. Når du afregner moms i din virksomhed, er det forskellen mellem indgående moms (købsmoms) og udgående moms (salgsmoms), som skal beregnes.
Momsafregningen betaling af den moms, som en virksomhed skylder (udgående moms) eller refundering af den moms en virksomhed har til gode (indgående moms).

Sådan beregner du din moms – varesalg og varekøb

Når du køber eller sælger varer i din virksomhed, er de fleste belagt med told og afgifter. En af disse er afgifter er MOMS, som i øjeblikket er på 25%.

Når du sælger en vare til f.eks. 5.000 kr., så skal du huske at lægge 25% moms oveni.

Eksempel på varesalg:

Salg af vare 5.000,00kr
+ 25% moms ((Salgspris / 100)*25) 1.250,00kr
I alt inkl. moms (Salgspris + momsbeløb) 6.250,00kr

Momsbeløbet på de 1250kr. skal du afregne til SKAT (salgsmoms).

Modsat, når du køber en vare til f.eks. 2.500 kr. inkl. moms, må du fratrække de 25% moms.

Eksempel på varekøb:

Køb af vare (Inkl. moms) 2.500,00kr
25% købsmoms (Købspris – (Købspris / 1,25)) 500,00kr
Købspris ekskl. moms (Købspris – momsbeløb) 2.000,00kr

Momsbeløbet på de 500kr. får du refunderet hos SKAT (købsmoms).

De to eksempler lagt sammen vil betyde at du skylder 1250kr i salgsmoms, men må modregne de 500kr i købsmoms. Du skal derfor afregne 750kr i MOMS til SKAT.

Hvor tit skal jeg afregne moms?

Alt efter virksomhedens størrelse skal du afregne moms jf. efterfølgende:

Nystartede virksomheder
En nystartet virksomhed skal afregne moms hvert kvartal. Momsen indberettes og betales 2 måneder efter kvartalets udløb.

Små virksomheder
For at være i kategorien ”Små virksomheder” forudsætter det at virksomheden har en omsætning højst 1 mio. kr. om året. Er man i denne kategori, skal der afregnes moms halvårligt. Momsen for første halvår skal indberettes og betales senest 1. september, og momsen for andet halvår senest 1. marts i efterfølgende år.


Mellemstore virksomheder

For at være i kategorien ”Mellemstore virksomheder” forudsætter at virksomheden har en omsætning på mellem 1-15 mio. kr. om året. Har man det, skal man afregne og betale moms kvartalsvis. Momsen afregnes senest 2 måneder efter udløb af periode.

Store virksomheder
For at være i kategorien ”Store virksomheder” forudsætter det at virksomheden har en omsætning på over 15 mio. kr. årligt, skal afregne moms månedligt. Momsen skal indberettes og betales senest 25 dage efter månedens udløb.
Der er en del ydelser som er fritaget for moms f.eks. taxakørsel, musikere, tandlæger, læge eller psykolog o.s.v. Du kan finde yderligere information på www.skat.dk

Når din omsætning (eksklusiv moms) overstiger 50.000 kr. indenfor en 12-måneders periode, er du pligtig til at lade dig momsregistrere.

Beregning af moms - varesalg og køb

Hvis din købsmoms er større end din salgsmoms?

Momstilsvaret skal tydeligt angives med et minus. Negativ moms udbetales til virksomhedens NemKonto.

 

Ikke rettidig indberetning/betaling
Hvis du indberetter for sent udløser det en bøde og hvis momsen betales for sent, beregnes en månedlig rente fra forfaldstidspunktet. Bøden og/eller renten kan ikke trækkes fra i skat.
Hvis din virksomhed ikke har haft nogen aktivitet, skal du indberette salgs- og købsmomsen med 0.

Du kan blive klogere på de forskellige regler inden for momsindberetning og momsperioder i vores artikel her.

 

WebFinance beregner din moms helt automatisk


WebFinance er et dansk udviklet regnskabssystem, som håndtere omtalte problematikker med momsen helt automatisk. Du skal blot skrive faktura og bogføre dine varekøb, så holder WebFinance styr på momsopgørelse.
Det betyder at du blot skal indberette og afregne den moms der er angivet på momsopgørelsen i WebFinance.

Du kan se i video’en her, hvor nemt det er:

Skal du også prøve Danmarks nemmeste momsafregning?

Prøv WebFinance gratis og oplev hvor let den daglige bogføring kan være. Vi sikrer at du kommer godt i gang med at anvende WebFinance. Skulle du få behov for hjælp så er vores support naturligvis klar til at tage i mod dig