Momsfritagelse og regenskab

Hvad er momsfritagelse?

Når du som selvstændig erhvervsdrivende sælger visse former for ydelser, er de fritaget for moms, hvis bestemte betingelser er opfyldt. Betingelserne for momsfritagelse afhænger af, hvilken ydelse der er tale om. Du kan læse mere om gældende regler og betingelser i SKAT’s oversigt over betingelser for fritagelse af moms.

 

Momsfritagelse i Danmark, EU og Øvrige lande

Danmark
Der findes en del virksomheder, der er fritaget for moms i Danmark. Herunder kan bla. nævnes: skoleundervisning, faglig uddannelse, kursusvirksomhed, skuespillere, musikere, foredrag, salg af kunstgenstande, koncerter hvor kunstneren selv opkræver entre, salg fast ejendom o.s.v..

Således gør du i WebFinance
Afkryds ’momsfri’ i kundekartoteket på de kunder, som du moms af fakturerer uden moms.

 

Momsfritaget virksomhed i DK, EU & øvrige lande

Fritaget for moms i EU
Har du kundens CVR nr. og dette er udfyldt foreslå WebFinance selv at fakturerer kunden uden moms.

Betingelser for at sælge momsfrit til EU:

 • Du skal have kundens CVR nr registreret
 • Du skal kunne dokumentere af varen er sendt til EU (evt. en transportfaktura)
 • Sælger skal verificere momsnummeret på salgstidspunktet
 • Verifikationen skal opbevares i 5 år fra fakturadato.
 • Købers cvr nr. skal fremgå af fakturaen

Der findes også en del ydelser hvor der ikke skal opkræves moms:

 • Ydelser indenfor kunst, videnskab, undervisning, kultur o.m.fl.
 • Langtidsudlejning af både, stillet til rådighed for kunden i et andet EU-Land.
 • Ydelser vedr. fast ejendom.

Du kan finde mange flere regler vedr. moms ved køb af varer og ydelser i EU på SKAT’s hjemmeside.

Øvrige lande
Hvis følgende ydelser udføres i Danmark skal der altid beregnes moms.

 • Ydelser fast ejendom som ligger i Danmark – herunder overnatning
 • Turistkørsel i Danmark
 • Kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning o.m.fl..
 • Ved salg til private som ikke er momsregistreret.
Momsfritagelse og salg i Euro

Salg for mere end 100.000 EURO pr. år

Sælger du varer for mere en 100.000 EURO pr. kalenderår, skal du momsregistreres i kundens hjemland. Nogle lande har en grænse på 35.000 EURO.
Læs mere om moms ved handel med EU på SKATs hjemmeside

Forhåndsgodkendelse hos SKAT
Er du i tvivl om du skal beregne moms eller ej, kan du sende en anmodning til: JuraSkat@Skat.dk.

Udfyld med “VAT CBR” i emnefeltet.

SKAT anbefaler, at anmodningen sendes som sikker mail (krypteret). Du kan også sende din anmodning til: SKAT JURA, Østbanegade 123, 2100 København Ø.

Sammen med de(t) spørgsmål som ønskes besvaret, skal anmodningen indeholde:

 • En beskrivelse af de faktiske omstændigheder ved den grænseoverskridende transaktion
 • Virksomhedens (eventuelt eget) forslag til besvarelse af spørgsmålene og en begrundelse for forslaget
 • Virksomhedens SE nummer (momsregistreringsnummer)
 • Virksomhedsnavn
 • Adresse på virksomheden
 • Navn på kontaktperson og kontaktoplysninger.

Prøv en nemmere bogføring helt gratis

Prøv WebFinance gratis og oplev hvor let din daglige bogføring kan være. Vi sikrer at du kommer godt i gang og hurtigt lære at anvende WebFinance. Kom igang hurtigt og nemt allerede i dag.