Introduktion til nøgletal og regnskab

Hvad er nøgletal?

Nøgletal bruges til at analysere virksomhedens økonomi og er især anvendelig til sammenligning med andre virksomheder i samme branche.

Ud af nøgletallene kan regnskabslæseren hurtigt danne sig et overblik over virksomhedens sundhedstilstand.

Læs videre, hvor vi giver dig eksempler på nogle af de mest almindelige nøgletal.

Brug for nyt regnskabsprogram?

WebFinance er udviklet til dig, der ønsker et nemt og enkelt regnskabsprogram. Kom igang på 5 min for kun 79 kr./mdr.

Nøgletal i regnskab

Beregning af nøgletal

Der findes en række nøgletal og de mest almindelig er:

Overskudsgraden:

– Overskudsgraden er et udtryk for overskuddet i procent af omsætningen. Viser om virksomheden er god til at justere sine omkostninger til indtægterne.
Er overskudsgraden stor er virksomheden god til at tilpasse sine omkostninger i forhold til indtægterne.

 

Kapacitetsgraden:

Dækningsbidrag/kapacitetsomkostninger.
– Viser, hvor mange gange dækningsbidraget kan dække kapacitetsomkostningerne. Hvis tallet er mindre en 1 vil det give underskud hvis virksomheden har renter og afskrivninger. Tallet udtrykker hvor mange gange dækningsbidrag (varesalg-vareforbrug) kan dække de faste omkostninger.

 

Afkastningsgraden:

(Nettoresultat/Samlet balance) x 100.
– Nøgletallet viser forrentningen af den investerede kapital i virksomheden (overskud i procent af aktiverne). Kan eksempelvis sammenlignes med, at værdien af aktiverne i virksomheden havde været investeret i aktier/obligationer, som kunne have givet en forrentning.

 

Likviditetsgraden:

(Omsætningsaktiver/Kortfristet gæld) x 100.
Likviditetsgraden viser hvor mange procent de hurtigst omsættelige aktiver udgør i forhold til
den mest kortfristede gæld. Nøgletallet er udtryk for hvor betalingsdygtig virksomheden er. Er tallet under 100 har virksomheden større kortfristede gældsforpligtelser, end den har omsætningsaktiver.

Soliditetsgrad:

(Egenkapital/Samlet balance) x 100.
– Nøgletallet udtrykker om virksomhede har evne til at betale på lang sigt. Er nøgletallet på 100 betyder det, at virksomheden er selv kan finansiere via egenkapitalen.

 

Kapitalgrad:

Egenkapital/Selskabskapital.

 

Nulpunktsomsætning:

((Bruttoavance – Nettoresultat)/ Dækningsgraden) x 100.
– Viser hvor meget en virksomhed en virksomhed skal omsætte for at kunne dække sine udgifter og opnå overskud.

 

Kredittid debitor:

((Varedebitorer x 365)/1.25) / Omsætning.

 

Kredittid kreditor:

((Varekreditorer x 365)/1.25) / Omsætning.

 

Varelagers omsætningshastighed:

Omsætning/ Varebeholdninger.
– Viser hvor mange gange varelageret omsættes.

Vil du også opleve en nemmere bogføring?

Prøv WebFinance gratis og oplev hvor let din daglige bogføring kan være. Vi sikrer at du kommer godt i gang med at anvende WebFinance. Skulle du få behov for hjælp så er vores support naturligvis klar til at tage i mod dig