Aktiver og passiver

Aktiver og passiver i regnskab Hvad er aktiver og passiver? En balance viser en opgørelse over virksomhedens økonomiske situation. En balanceopgørelse indeholder altid passiver og aktiver. Passiver og aktiver skaber på den måde et overblik over, hvilke værdier...

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse & analyse Hvad er en pengestrømsopgørelse? En pengestrømsopgørelse er en oversigt over virksomhedens pengestrømme. En sådan opgørelse giver et overblik over virksomhedens økonomiske sundhed. Pengestrømsopgørelse bliver også kaldt Cash flow....

Afskrivning

Afskrivning i forbindelse med et driftsøkonomisk regnskab Hvad er en afskrivning? En afskrivning er en regnskabsmæssig disposition, hvor du inden for hver regnskabsperiode i den periode, hvor aktivet bruges, formindsker værdien af et aktivs bogførte værdi. Det...