Pengestrømsopgørelse & analyse

Hvad er en pengestrømsopgørelse?

En pengestrømsopgørelse, også kaldet Cash flow er en oversigt over virksomhedens pengestrømme. En pengestrømsopgørelse giver ligeledes et overblik over virksomhedens økonomiske sundhed.

Specielt pengeinstitutter er meget begejstrede for disse, da sådan en rapport belyser om virksomheden er i stand til at indfri sine forpligtigelser. En sådan rapport kan også anvendes til at vurdere, om der er behov for ekstern finansiering.

Skal virksomheden udarbejde en pengestrømsanalyse?

Nej, det er kun et krav for virksomheder i regnskabsklasserne C og D.  Der findes dog undtagelser for forpligtigelsen til at udarbejde en pengestrømsanalyse jf ÅRL §86, stk. 4.

Pengestrømsanalyse
Krav til indholdet i en pengestrømsopgørelse

Er der krav til indholdet?

Pengestrømsopgørelsen, skal vise regnskabsårets pengestrømme fordelt drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet. Endvidere skal likvider vises som primo +/- forskydninger og en ultimosaldo.

Hvad får regnskabslæseren ud af analysen?

Et regnskab indeholder en resultatopgørelse, hvor indtægter og udgifter vises uanset om disse er betalt eller ej. Der er her en pengestrømsanalyse giver en dybere mening for regnskabslæseren – man kan sige at analysen tilføjer regnskabet en uddybende information om virksomhedens sundhed.

Pengestrømsanalyse eksempel

Pengestrøm (cash flow) bestemmes ved at kigge på de tre komponenter, som pengene kan komme fra: Drift, investering og finansiering.

En pengestrøm opgøres kan opgøres således:

Likvide midler primo (ved årets start) 100.000
Virksomhedens resultat 275.000
Tilbageførsel af afskrivninger -10.000
Debitor primo 75.000
Debitor ultimo 95.000
Pengebinding i debitorer 20.000 -20.000
Varebeholdning primo 59.000
Varebeholdnng ultimo 49.000
Frigjort kapital i varebeholdning 10.000 10.000
Likvide midler ultimo 355.000

Ovenstående eksempel udvides med anlægsinvesteringer, ændringer fra primo til ultimo i leverandørgæld, moms, kassekredit, kort og langfristede lån o.s.v..

Vil du også opleve et nemt regnskabsprogram?

Prøv WebFinance gratis og oplev hvor let din daglige bogføring kan være. Vi sikrer at du kommer godt i gang med at anvende WebFinance. Skulle du få behov for hjælp så er vores support naturligvis klar til at tage i mod dig

Bestil gratis demo
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Har du spørgsmål til WebFinance, så udfyld formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Hvilket årstal har vi?

X
Hvad kan vi hjælpe med?