Pengestrømsopgørelse & analyse

Hvad er en pengestrømsopgørelse?

En pengestrømsopgørelse er en oversigt over virksomhedens pengestrømme. En sådan opgørelse giver et overblik over virksomhedens økonomiske sundhed.

Pengestrømsopgørelse bliver også kaldt Cash flow.

Specielt pengeinstitutter er meget begejstrede for pengestrømsopgørelser, da denne form for rapporter kan belyse, om en virksomhed er i stand til at indfri sine forpligtigelser. En sådan rapport kan altså anvendes til at vurdere, om der er behov for ekstern finansiering.

Nu tænker du sikkert:

Skal alle virksomheder udarbejde en pengestrømsanalyse?

Og svaret hertil er mere komplekst end som så. Det er nemlig ikke alle virksomheder, der skal udarbejde en pengestrømsanalyse.

Men husk altid at;

Det er et krav for virksomheder i regnskabsklasserne C og D at udarbejde en pengestrømsanalyse. Der findes dog undtagelser for forpligtigelsen til at udarbejde en pengestrømsanalyse jævnfør ÅRL §86, stk. 4.

Skal vi se at komme i gang?

Er der krav til indholdet?

Pengestrømsopgørelsen skal vise regnskabsårets pengestrømme fordelt på;

  • Driftaktivitet
  • Investeringsaktivitet
  • Finansieringsaktivitet

Endvidere skal likvider vises som primo saldo +/- forskydninger og ultimo saldo.

Men det stopper ikke her.

Brug for et nemt regnskabsprogram?

Kom igang med WebFinance fra kun 89 kr./mdr og oplev hvor let din daglige bogføring kan være.

Hvad får regnskabslæseren ud af analysen?

Krav til indholdet i en pengestrømsopgørelse

Et regnskab indeholder en resultatopgørelse, hvor indtægter og udgifter vises, uanset om de er betalt eller ej.

Det er her en pengestrømsanalyse bliver nyttig. Den giver nemlig læseren en dybere indsigt.

Man kan sige, at analysen tilføjer regnskabet en uddybende information om virksomhedens sundhed.

 

Sådan kommer du i gang:

Pengestrømsanalyse – et eksempel

Pengestrømmen bestemmes ved at kigge på de tre komponenter, som pengene kan komme fra, nemlig;

  • Drift
  • Investering
  • Finansiering

En pengestrømsopgørelse opgøres således:

Likvide midler primo (ved årets start) 100.000
Virksomhedens resultat 275.000
Tilbageførsel af afskrivninger -10.000
Debitor primo 75.000
Debitor ultimo 95.000
Pengebinding i debitorer 20.000 -20.000
Varebeholdning primo 59.000
Varebeholdnng ultimo 49.000
Frigjort kapital i varebeholdning 10.000 10.000
Likvide midler ultimo 355.000

 

Ovenstående eksempel udvides med anlægsinvesteringer, ændringer fra primo til ultimo i leverandørgæld, moms, kassekredit, kortfristede- og langfristede-lån osv.

Vil du også opleve et nemt regnskabsprogram?

Prøv WebFinance gratis og oplev, hvor let din daglige bogføring kan være. Vi sikrer, at du kommer godt i gang med at anvende WebFinance.

Skulle du få behov for hjælp, er vores support naturligvis klar til at hjælpe dig videre