Guide til revision

Hvad er revision?

Med en revision, får du en revisors erklæring om indholdet af regnskabet er retvisende, dvs. om tallene i regnskabet stemmer overens med virkeligheden.

Virksomhedsstørrelser

Virksomheder er i dag inddelt i regnskabklasserne A, B, C og D.

  • Klasse A – Nettoomsætning 10 mio kr, op til 10 ansatte og en balancesum på 4 mio kr.
  • Klasse B – Nettoomsætning 40 mio kr., op til 50 ansatte og en balancesum på 20 mio kr.
  • Klasse C – Nettoomsætning 150 mio. kr., op til 250 ansatte og en balancesum på 75 mio. kr.
  • Kladde D – Nettoomsætning >150 mio. kr., over 250 ansatte og balancesum over 75 mio. kr.

Hvis virksomheden er børsnoteret og eller statsligt aktieselskab tildeles virksomheden klasse D.

Visse aktieselskaber og anpartsselskaber er underlagt lovpligtig revision og skal udføres af registrerede- og/eller statsautoriserede revisorer.

Valget af sikkerhedsniveau bør ske ud fra en vurdering af en virksomheds behov, lovens krav og det signal virksomheden sender til omverdenen. Det kunne fx være pengeinstitutter, kunder og leverandører.

Hvad er revision? Find information og viden her

Har du brug for et bogholderiprogram?

Prøv WebFinance gratis i 14 dage og oplev hvor let din daglige bogføring kan være. Du er igang på 5 min.

Hvad betyder revision?

Formål med revision?

Formålet med revisionen er kort og godt, at tallene i regnskabet stemmer overens med virkeligheden. Under en revision udføres der en lang række stikprøver. Det kunne f.eks. være kontrol af varelager, debitorer, kreditorer o.m.m.

Hvis en revisor ikke er enig i at oplysningerne overholder reglerne i regnskabet, skal revisoren gøre regnskabslæseren opmærksom på det.

Revisorerne skal være uafhængige af virksomheden. Det vil sige, at revisoren eller revisorerne ikke må have personlig, familiemæssig eller økonomisk tilknytning til virksomheden.

Lovmæssigt er en revisor offentlighedens tillidsrepræsentant og formålet med revisionen er at øge troværdigheden af årsrapporten.

Vil du også opleve en nemmere bogføring?

Prøv WebFinance gratis og oplev hvor let din daglige bogføring kan være. Vi sikrer at du kommer godt i gang med at anvende WebFinance. Skulle du få behov for hjælp så er vores support naturligvis klar til at tage i mod dig