Tab på debitorer

Har du i din virksomhed konstateret et tab på den debitor, du mulighed for at afskrive dit tab henholdsvis moms- og skattemæssigt. Der er dog nogle forudsætninger, der skal være opfyldt forinden, før dette må afskrives.

Hvad er dubiøse debitorer?

Fagudtrykket dubiøse debitorer, er kort beskrevet et tilgodehavende hos kunderne, som virksomheden forvente at tabe.
For at virksomheden kan fremvise et retvisende billede, f.eks. i forbindelse med aflæggelse af et årsregnskab, kan debitorerne med fordel opgøres på denne måde.

Tilgodehavende hos kunder 250.000
– Konstateret tab* -10.000
– Forventet tab** -5.000
Tilgodehavende 235.000

Hensættelse til tab på debitorer

* Konstaterede tab kan medtages, når kunden er gået i betalingsstandsning og/eller gået konkurs. Hvis et tilgodehavende er ældre end 3 år, kan det også overføres til tabskontoen.

Tab på debitorer

Mangler du et nyt regnskabsprogram?

Prøv WebFinance gratis og oplev hvor let din daglige bogføring kan være. Du er igang på 5 min.

Tab på debitorer moms

Summen af tabte tilgodehavender, giver et fradrag på salgsmomsen og bogføres typisk på ’Konstateret tab på debitorer’ i driften med momskode ’U’ i Webfinance.

Forventet tab / dubiøse tilgodehavender

** Forventet tab / dubiøse tilgodehavender, bogføres på kontoen ’Hensættelse til tab’, og fratrækkes værdien af tilgodehavender fra salg således, at regnskabet giver et retvisende billede af debitorernes værdi i regnskabet.
Dubiøse debitorer er altså summen af debitorer hvor, virksomheden ikke forventer at modtage betaling. Typisk er debitorerne blevet rykket flere gange over en længere periode uden resultat. Momsen må heller ikke fradrages, da der ikke er konstateret et endeligt tab.

Vil du også opleve en nemmere bogføring?

Prøv WebFinance gratis og oplev hvor let din daglige bogføring kan være. Vi sikrer at du kommer godt i gang med at anvende WebFinance. Skulle du få behov for hjælp så er vores support naturligvis klar til at tage i mod dig