Afskrivning i forbindelse med et driftsøkonomisk regnskab

Hvad er en afskrivning?

En afskrivning er en regnskabsmæssig disposition, hvor du inden for hver regnskabsperiode i den periode, hvor aktivet bruges, formindsker værdien af et aktivs bogførte værdi.

Det betyder, at regnskabet ”påvirkes” med den forventede værdiforringelse i brugsperioden. Du kan altså foretage en afskrivning for at matche omkostninger til indtægter i aktivets levetid. På den måde kan du blandt andet fordele skattefradraget over en længere periode.

Hvad siger du til det her:

Din virksomhed har eksempelvis købt en bil, inventar eller nyt maskineri.

Afskrivningen vil sikre, at regnskabet ikke påvirkes med mere end den forventede årlige værdiforringelse.

Afskrivning kan sættes i forbindelse med flere forskellige regnskabsmæssige poster. Derfor er der også forskellige afskrivningsmetoder, som du kan tage i brug.

Nu skal du høre:

Afskrivningsmetoder

Hvilke afskrivningsmetoder findes der?

Der findes som sagt flere forskellige metoder, når du skal afskrive et aktiv. 3 af de mest benyttede afskrivningsmetoder til et driftsøkonomisk regnskab.

Det er ikke valgfrit, om du vil afskrive eller ej. Ifølge afskrivningsloven skal du som virksomhed afskrive dine anlægsaktiver.

Den lineære afskrivningsmetode

Den lineære afskrivningsmetode afskriver aktivet med lige store beløb hvert år i aktivets levetid. Lineær afskrivning anvendes eksempelvis ved biler, bygninger osv.

Her får du et eksempel:

I dette tilfælde, er der blevet købt inventar til kontoret:

Anskaffelsespris 60.000,00kr
Scrapværdi (forventet værdi efter brugsperioden) 10.000,00kr
Afskrivningsgrundlag (Anskaffelsespris – Scrapværdi) 50.000,00kr
Forventet brugstid 5 år
Årlig afskrivning (Afskrivningsgrundlag / Brugstid) 10.000kr

 

Sådan kommer du i gang:

Lad os sige, at du ønsker at fordele årets afskrivninger månedsvis. I så fald deles den årlige afskrivning op i 12 måneder og bogføres herefter i hver af de 12 måneder.

10.000 kr. / 12 måneder = 833,33 kr. pr. måned

Det betyder, at du vil ende med en afskrivning på 833,33 kr. pr. måned for dit nye kontorinventar.

Husk altid:

En op- eller nedskrivning er det beløb, som enten kan forøge eller formindske et aktivs værdi.

Det anvendes typisk ved uforudset værdiforøgelse eller forringelse – typisk på omsætningsaktiver. Et eksempel herpå er nedskrivning på et varelager, som har fået en værdiforringelse.

Brug for nyt bogføringssystem?

Prøv WebFinance gratis i 14 dage og oplev, hvor let din daglige bogføring kan være. Du er igang på 5 min.

Saldometoden

Med saldometoden afskriver man en fast procentsats af aktivets restværdi hvert år. Det skyldes, at værdiforringelsen af et aktiv ofte er størst i den første del af brugsperioden.

Nu skal du se:

Hvis vi tager udgangspunkt i samme eksempel som ovenfor, hvor det nye kontorinventar har en anskaffelsespris på 60.000,00 kr. og en scrapværdi kr. 10.000,00 kr. efter 5 år.

Anvender vi saldometoden og har en ønsket årlig afskrivning på 30%, vil det resultere i følgende afskrivningsbeløb og bogførte værdier (1000 kr.):

2017 2018 2019 2020 2021
Primo værdi 0,00kr 42.000,00kr 29.400,00kr 20.580,00kr 14.406,00kr
Anskaffelsespris(tilgang) 60.000,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr
Afskrivninger (30% pr. år) -18.000,00kr -12.600,00kr -8.820,00kr -6.174,00kr -4.321,80kr
Ultimo værdi (ny restværdi) 42.000,00kr 29.400,00kr 20.580,00kr 14.406,00kr 10.084,20kr

Straksafskrivning

Har du købt et aktiv til mindre end beløbsgrænsen (13.500,00 kr. plus moms i 2018), kan du benytte metoden straksafskrivning. Det betyder, at du kan lave hele afskrivningen på dit aktiv i det regnskabsår, hvor købet er foretaget.

Du kan se den gældende beløbsgrænse her.

Det betyder altså at:

Afskrivning ved køb af vare

Udgifter til køb af eksempelvis computere, kontormøbler, mobiltelefoner og andre driftsmidler kan straksafskrives, hvis beløbet ikke overstiger beløbsgrænsen (2018: 13.500 kr. ç 2017: 13.200 kr. ç2016: 12.900 kr.).

Men, overse ikke…

Der er en betingelse til straksafskrivning – nemlig at aktivet udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

I tilfælde af blandet benyttelse kan straksafskrivningen foretages forholdsmæssigt (privat/erhvervsandel).

Her kommer det bedste:

I WebFinance findes der i bogføringen en funktion ’Skabelon’ som automatisk og løbende kan bogføre disse posteringer med et enkelt klik.

Afskrivning på nogle af de regnskabsmæssige posteringer kan være meget kompliceret. Derfor anbefaler vi, at du forhører dig hos din revisor ved de mest komplicerede afskrivninger.

Vil du også opleve en nemmere bogføring?

Prøv WebFinance gratis og oplev, hvor let din daglige bogføring kan være. Vi sikrer, at du kommer godt i gang med at anvende WebFinance. Skulle du få behov for hjælp, er vores support naturligvis klar til at hjælpe dig